โปรโมชั่น 5,999 บาท
รับประกัน 3 ปี จัดเต็มให้อีก 2 ครั้ง
ตัวอย่าง Toyota Yaris
ตัวอย่าง ( 10/05/62 ) (10 พฤษภาคม 2562)
SCB : 3762534490 ธ.ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี คุณมณฑิรา นุ่มกลิ่น